Formulář pro odstoupení od smlouvy
www.iwannashoes.cz

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát

Internetový obchod:              www.iwannashoes.cz

Korespondenční adresa :          Výdejna Iwannashoes, 28. Října 240, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00

IČO:                                                87824671    

E-mailová adresa:                  infoiwannashoes@email.cz

 

Vážení,

 

dne …….  jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.iwannashoes.cz s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží................................................................................................................ Toto zboží jsem převzal/a dne …

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji z důvodu ………………………………………………………………

 

Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám:

a) o vystavení poukázky ve výši kupní ceny ..........................,- Kč (s platností 6 měsíců)

b) výměny zboží

c) jiná ………………………………………

Spotřebitel je povinen zaslat zboží v původním stavu (včetně krabice v původním stavu, neponičenou a nepolepenou, dále včetně obuvi beze stop nošení atd.), dále je spotřebitel povinen předložit kupní doklad a vyplněný formulář o odstoupení kupní smlouvy. Bez splnění následujících podmínek bude bráno vrácení zboží jako neúplné a následně odesláno zpět spotřebiteli a vrácení zboží bude zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek ze strany spotřebitele.

 

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

 

S pozdravem

 

______________________________________

           Jméno a příjmení spotřebitele

Přílohy:

Kopie kupního dokladu (faktury)

Adresa pro vrácení zboží:

Výdejna Iwannashoes

28. Října 240

Ostrava - Mariánské Hory

709 00